Grundejerforeningen Porcelænshaven


Alle ejere af ejendomme indenfor foreningens geografiske område , således som det er fastlagt i Foreningens Vedtægter er både berettiget og forpligtet til at være medlemmer af Grundejerforeningen Porcelænshaven. For ejendomme, der er opdelt i ejer- eller andelslejligheder, varetages medlemskabet af den pågældende ejer- eller andelsboligforening (den respektive bestyrelse).


Grundejerforeningens område er vist på nedenstående skitse. På de følgende sider findes luftfoto af området samt fortegnelse over  foreningens medlemmer, vedtægter m.m.